Elektronický brzdící systém

Elektronický brzdící systém

KoupitŽádost o vrácení

Děkujeme, že jste si zakoupili náš brzdicí set Stopskate® pro inline brusle. Velmi si vážíme vaší důvěry a věříme, že budete s tímto výrobkem spokojeni a že vám jeho používání přinese ještě více radosti, komfortu, a hlavně bezpečí při bruslení na in line bruslích.
Pečlivě si přečtěte tento návod na používání, montážní návod a dodržujte pokyny uvedené v návodu. Dodržování pokynů v tomto návodu je současně jednou z podmínek uplatnění možné reklamace při případné závadě na výrobku. Jedině při dodržování těchto pokynů bude vaše jízda na inline bruslích bezpečná a brzdicí systém Stopskate® vám bude spolehlivě a dlouho sloužit při vašich jízdách na in line bruslích.

BRZDICÍ SET STOPSKATE®EBS

Brzdicí set Stopskate® pro inline brusle, slouží pro plynulé a bezpečné zpomalení, nebo zastavení jízdy na in line bruslích jak na rovině, tak i při sjíždění mírného a kratšího kopce *1. Jedná se o doplňkový brzdicí systém určený pro širokou veřejnost, která již zvládla základy bruslení na inline bruslích. Brzdicí systém je konstruován pro běžnou kondiční a rekreační jízdu na inline bruslích typu Fitness. Není vhodný pro závodní, nebo free style jízdu na inline bruslích, „U“ rampu, sjíždění dlouhých nebo prudkých svahů, nebo jiné extrémní bruslení *2.

Brzdění pomocí brzdicího setu Stopskate® je efektivní, účinné, komfortní a hlavně bezpečné!

Brzdicí set Stopskate® EBS se připevňuje dle montážního návodu na tříkolečkové i čtyřkolečkové inline brusle pro dospělé s průměrem koleček 84 až 125 mm, roztečí os kol 85 až 170 mm a klasic- kou konstrukci rámu koleček a jejich upevnění *3.
Přesná specifikace kompatibility je uvedena v návodu na montáž, obalu výrobku a na www.stopskate.cz/podpora

Popis obrázků v obrázkové příloze

Brzdový třmen (obr.1)
1. Tělo třmenu
2. vypínač a indikátor nabíjení
3. USB nabíjecí konektor
4. Upevňovací šrouby nosiče
5. Upevňovací šroub třmenu
6. Brzdový segment
7. Brzděná kola
8. Rám bruslí

Dálkové ovládání (obr.2)
1. Tělo dálkového ovladače
2. Posuvný regulátor
3. Vypínač a indikátor nabíjení
4. Úplné tlačítko STOP
5. USB nabíjecí konektor
6. Indikátor vybití baterie, použití tlačítka STOP a výchozí poloha jsou nastaveny
7. Popruh

Poloha nohou při brzdění (obr.3)

Popis funkce

Brzdicí set Stopskate® EBS vám v závislosti na stlačování posuvného regulátoru na dálkovém ovla- dači plynule přibrzďuje za jízdy na inline bruslích vždy dvě kolečka současně u obou bruslí obr. 1. Pohyb regulátoru zajistí plynulý pohyb brzdicího segmentu na pravé i levé brusli tak, že se opře současně vždy o dvě kolečka brusle a vlivem adheze mezi kolečky a brzdícím segmentem dochází ke zpomalování otáčení koleček a následnému zpomalení jízdy a v případě potřeby až do úplného a bezpečného zastavení bruslí. Po uvolnění posuvného regulátoru ovladače může probíhat další jízda.
Každý z obou brzdicích třmenů, stejně jako dálkový ovladač je napájen z baterie, která je integrována uvnitř těchto zařízení. Tyto baterie se nabíjí přes USB konektor nabíječkou, která je součástí balení.

Použití brzdové sady Stopskate®

Pokud jste si na brusle nainstalovali brzdovou soupravu Stopskate® EBS a provedli jste správné nastavení, poprvé ji nabijte pomocí přiložené nabíječky. Poprvé je třeba provést úplné dobití. Plné nabití baterie bude viditelné podle kontrolky, součástí balení, první nabití, resp. dobití baterií. Plné dobití baterií vám bude signalizovat kontrolka, která je integrovaná v samotném spínači každého z obou brzdicích třmenů obr. 1. Pokud páčka spínače on/off při napojení napájecího kabelu k nabíječce svítí červeně, je baterie vybitá. Jakmile je baterie plně nabitá začne svítit zeleně, odpojte napájecí kabel nabíječky od brzdicího třmenu. Před jízdou dobijte i baterii v dálkovém ovladači. Kontrolka nabíjení je rovněž integrována do páčky on/off spínače obr. 2 č. 3 a funguje stejně, jako kontrolka u brzdicího třmenu. Baterie v dálkovém ovladači vydrží přibližně 4 hodiny provozu. Optická signalizace obr. 2 č. 6, která je hned vedle posuvného regulátoru, vás opět včas upozorní na nutnost baterii dobýt. Pokud má baterie ovladače méně jak 15 % kapacity, začne kontrolka u posuvného regulátoru červeně blikat. Je nutná občasná pohledová kontrola stavu. V případě úplného vybití (nedoporučuje se), začne ten- to stav signalizovat i akustická signalizace na brzdicích třmenech a zařízení v tomto okamžiku již nepoužívejte *5 a zajistěte dobití baterií! Baterie se dají nouzově dobíjet i z Powerbanky.

V průběhu samotné jízdy vám bude stav vybití baterií (zbytková kapacita cca 15%) v brzdicích třmenech hlásit akustická signalizace. V tom případě byste měli jízdu, resp. používání brzdicího systému Stopskate® EBS ukončit a baterie opět dobít. Výdrž baterií na jedno plné nabití závisí na mnoha faktorech, jako je například častost a intenzita brzdění. Zpravidla vám ale vystačí při běžném a rozumném používání přibližně na 2 až 4 hodiny jízdy.

Před jízdou zapněte spínač dálkového ovladače do polohy „ON“. Rovněž na obou brzdicích třmenech posuňte páčku spínače do polohy „ON“. Vyčkejte asi 5 sekund, než se automaticky seřídí brzdicí segmenty do pracovní polohy. Tato poloha je signalizována i akusticky. Potom jedním kontrolním zmáčknutím posuvného regulátoru dálkového ovladače se přesvědčíte, jestli brzdicí systém správně funguje.

Po těchto úkonech je brzdicí systém Stopskate® EBS připraven k používání a vy můžete nyní bezpečně bruslit.

Použití STOP tlačítka

Ve spodní části dálkového ovladače naleznete STOP tlačítko obr. 2 č. 4. Funkci STOP tlačítka vy- užijete například při obouvání bruslí, při vystupování do schodů, nebo chůzi v terénu. Tuto funkci zapnete tak, že stlačíte posuvný regulátor na ovladači na maximum a následně s ním i tlačítko STOP. Pro ukončení funkce stiskněte samostatně jen tlačítko STOP. Funkce STOP je signalizována svítící kontrolkou u posuvného regulátoru obr. 2 č. 6.

Tlačítko STOP používejte pouze na nezbytně nutnou dobu! Mějte na mysli, že použití STOP funkce vám výrazně snižuje kapacitu baterie na brzdicích třmenech! Z bezpečnostních důvodů je STOP tlačítko mírně zapuštěné. Tuto funkci nepoužívejte za jízdy!

Jízda, přibrzdění a zastavení

Tyto dovednosti si natrénujte při velmi pomalé jízdě na rovném a bezpečném místě.

Dbejte těchto pokynů

 • Předzáměrempřibrzdění,nebozastavenípředsuňtelevounebopravoubruslidopředutak,aby se zlepšila vaše předozadní stabilita viz. obr. č. 3.
 • Velmi pomalu, citlivě a plynule zmáčkněte asi do 1/3 posuvný regulátor ovladače obr. 2 č. 2, který máte v pravé či levé ruce a který nejčastěji ovládáte palcem ruky. V jistém bodě ucítíte na bruslích mírný brzdící efekt. V tomto bodě je nutné stlačování posuvného regulátoru zasta- vit, nebo velmi zpomalit. Po získání jistoty a citu, můžete posuvný regulátor ovladače využívat v celém rozsahu, pokud to bude nezbytně nutné.
 • Brzděte plynule a dostatečně silně, abyste zabránili zablokování kol!
 • Před samotným započetím brzdění, tak i při něm počítejte, že brusle budou mít snahu „zaostávat“ a vaše tělo tak tlačit dopředu. Snažte se proto s tímto efektem už dopředu počítat a eliminovat jej tím, že si více pokrčíte nohy v kolenou a váhu rozložíte rovnoměrně na obě brusle stejně. Těžiště bude uprostřed bruslí a všechna kolečka obou bruslí budou neustále plně zatížená a v kontaktu s povrchem cesty. Svou stabilitu zvýšíte výrazněj- ším předsunutím jedné z bruslí. Rozložení váhy stejnoměrně na obě brusle je velmi důležité. Po krátkém čase získáte potřebný cit a zkušenost a brzdění vám nebude činit žádné potíže. Tyto úkony je potřeba nejdříve vyzkoušet a natrénovat při velmi pomalé jízdě a s postupující jistotou můžete rychlost jízdy zvyšovat.

Vždy berte v úvahu delší brzdnou dráhu, která závisí na mnoha faktorech, jako je rychlost, hmotnost, terén, vítr. Brzdná dráha je 8 až 12 m. Brzděte velmi hladce a citlivě. Přestože brzdový systém Stopskate® je velmi účinný a efektivní; je navržen tak, aby zastavil nízkou rychlost. Nezastaví okamžitě! Vždy udržujte rychlost, kterou bezpečně zvládnete. Doporučujeme začít brzdit v dostatečném předstihu před zatáčkou. Před zatáčkou najeďte na požadovanou rychlost a projeďte zatáčkou bez brzdění. Brzdění delších zatáček s větším poloměrem je nutné trénovat!

Nezapomeňte po skončení bruslení vypnout spínače na obou brzdových třmenech. Vypněte také vypínač na dálkovém ovladači. Pokud nevypnete brzdové třmeny a nevypnete ovládání, budou brzdové třmeny vysílat zvukový signál.

Doma pak jednoduše dobijte baterie v brzdových třmenech a dálkovém ovládání pomocí přiložené nabíječky. Při vkládání a vyjímání kabelů zacházejte s USB konektory velmi opatrně a citlivě.
Sada brzd Stopskate® EBS se samočinně nastavuje. Jak se brzdový segment postupně opotřebovává, poloha se automaticky přizpůsobí správné vzdálenosti od válečkových kol. K tomu dochází při každém zapnutí brzdových třmenů.
Pokud již segment brzdy vykazuje velké opotřebení, je nutné jej včas vyměnit za nový. Vždy oba segmenty současně! Více o brzdových segmentech v instalačním manuálu nastavení.

Nadměrné opotřebení brzdového segmentu lze zjistit vizuálně nebo méně účinným brzděním. Brzdění s velmi opotřebovaným segmentem může být také nepohodlné a nebezpečné. Vyměnitelné destičky, kola a další náhradní díly jsou k dostání v obchodě, kde jste zakoupili brzdovou sadu Stopskate® EBS, nebo si tyto segmenty a díly můžete koupit za velmi přijatelné ceny v našem e-shopu: www.stopskate.com/eshop/

Na tomto webu najdete také další informace, například instruktážní videa a fotografie, které vám pomohou nainstalovat brzdovou sadu a videa, abyste zjistili, jak správně a bezpečně brzdit pomocí brzdové sady Stopskate® EBS. Podělte se o své zkušenosti s naším novým produktem a napište nám své pocity a připomínky, které nám v budoucnu pomohou vylepšit brzdový systém.

Důležité upozornění!

 • Brzděte vždy velmi plynule a citlivě ovládejte posuvný regulátor na ovladači. Zamezíte tak
 • Nebrzděte při jízdě dozadu.
 • Brzdicí set nepoužívejte ve vlhkém prostředí např. v dešti nebo když je vozovka mokrá a také
  v prašném prostředí. Nepoužívejte brzdicí set na kluzkém, nebo nerovném povrchu.
 • Dobrzďujte vždy včas a do volného prostoru.
 • Brzdicí set montujte jen na vhodné brusle *4
 • Při výměně opotřebených koleček brusle dbejte na to, aby brzděná dvě kolečka byla vždy při
  jízdě v kontaktu s vozovkou. Jejich průměr musí být vždy stejný, nebo ještě lépe větší, než průměr ostatních koleček! Z tohoto důvodu nepoužívejte doporučované zaměňování koleček na bruslích. Vždy vyměňujte celou sadu koleček, nebo jen dvě prostřední kolečka u čtyřkoleč- kových brusli. Doporučujeme používat velmi kvalitní a odolná kolečka STOPSKATE PERFOR- MANCE.
 • Nezasahujte do konstrukce přístroje mimo povolené seřízení, nebo výměnu brzdicího seg- mentu.
 • U bruslí, které mají nekvalitní kolečka, může docházet vlivem horizontálního kmitání kole- ček při jízdě k nerovnoměrnému brzdicímu efektu, nebo k rychlému opotřebení koleček, nebo brzdicího segmentu. Pokud chcete tento problém vyřešit, je nutné tyto kolečka vyměnit za nová kvalitní, nebo za kolečka STOPSKATE PERFORMANCE.
 • Montáž brzdicího setu na jiné typy inline bruslí, než je zde uvedeno je možná jen za splnění podmínek kompatibility
 • Plného brzdicí účinnosti dosáhnete až po „zajetí“ – asi 15 až 20 přibrzdění. Nové brzdicí seg- menty si musí nejprve „sednout“, proto brzdění je zpočátku méně efektivní. Nevyužívejte v době zajíždění segmentů plného výkonu systému!
 • Při bruslení používejte ochranné pomůcky jak např. chrániče kolen a loktů, helma atd
 • zablokování koleček bruslí, případnému pádu a předčasnému opotřebení brzdicích segmentů a koleček bruslí.
 • Vždy je potřeba před stiskem posuvného regulátoru předsunout při jízdě jednu brusli dopředu pro zvýšení vaší předozadní stability.
 • Před každou jízdou zkontrolujte nabití baterií a míru opotřebení brzdicího segmentu a funkčnost celého systému. Zkontrolujte dotažení uchycovacích šroubů koleček.
 • Brzděte jen když je to opravdu nutné. Nadbytečné, nebo velmi intenzivní brzdění urychluje opotřebování brzdicího segmentu, vybytí baterií a nadměrné opotřebení koleček bruslí. Brzdicí set není určen k sjíždění delších nebo prudších svahů *1.
 • Brzdicí set nepoužívejte v běžném silničním provozu.
  Používání brzdicího setu nezbavuje uživatele umět brzdit i jiným způsobem, bude-li to třeba. Brzdicí set slouží ke zpomalení a zastavení při běžné rekreační jízdě. Není vhodný pro závodní jízdu, free style, „U“ rampu atp.

Výrobce neručí a nenese žádnou zodpovědnost za závady, nehody a jiné škody vzniklé:

 • špatnou montáží
 • špatným seřízením
 • nesprávným používáním
 • nedodržováním pokynů v návodě na používání
 • mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením

Poznámka:
Záruka poskytovaná firmou Stopskate®s.r.o. se vztahuje výhradně pouze na náhradu vadných výrobků. Fir- ma Stopskate®s.r.o. nenese za žádných okolností odpovědnost za zranění, úmrtí nebo poškození majetku, nepřímé, podmíněné nebo následné škody nebo platby vyplívající z použití produktů firmy Stopskate®s.r.o.

Údržba:

Sada brzd Stopskate® vyžaduje minimální údržbu. Před každou jízdou nabijte baterie v brzdových třmenech a v dálkovém ovládání. Zkontrolujte utažení upevňovacích šroubů kola. Rovněž zkontrolujte, zda nejsou opotřebené brzdové destičky. Pokud ano, nahraďte je novými. V případě potřeby očistěte brzdové destičky a jejich okolí od veškerého zachyceného prachu nebo jiných nečistot, aby se kolečka brusle mohla volně otáčet. Při manipulaci, přepravě nebo jízdě dávejte pozor, abyste mechanicky nebo jinak nepoškodili brzdové třmeny a dálkovéovládání. Nabijte baterie sady brzd se spínači v poloze OFF!

Upozornění:

Nepoužívejte sluchátka během řízení kvůli akustickému signálu. Neslyšící lidé by také neměli používat tento brzdový systém. Nepoužívejte tuto brzdovou sadu v hlučném prostředí. Před dlouhodobým uskladněním bruslí (například v zimě) nabijte baterie v brzdových třmenech a v dálkovém ovládání na maximum. Zabráníte tak poškození baterií úplným vybitím. Brzdové třmeny a dálkové ovládání jsou NEROBIVODNÉ! Výměnu baterie smí provádět pouze výrobce nebo autorizované servisní středisko.

Doporučení:

Životnost brzděných kol můžete prodloužit jejich odstraněním a po určité době a výrazném opotřebení otočením o 180 ° zpět. Doporučuje se zafixovat nové brzdové segmenty do nosičů u brzdových třmenů s otočenými koly. Pokud kola při velmi intenzivním brzdění prokluzují, mohou se na jejich obvodech vyskytovat oblasti a tím i porucha brzdového systému.

Doporučujeme vybavit vaše inline brusle odolnými kolečky STOPSKATE PERFORMANCE, které najdete v našem e-shopu. Životnost těchto kol je mnohem vyšší než u běžných bruslí a zajišťuje dokonalé fungování celého brzdového systému.

Obsah balení

 • Brzdový třmen 2 ×
 • Dálkové ovládání 1 ×
 • Nabíječka 3 × USB 1 ×
 • USB kabel 3 ×
 • Balení šroubů A nebo D 1 ×
 • Distanční sada a distanční kroužky B:
 • Balení náhradních brzdových destiček C 1 ×
 • Balení inbusových klíčů č. 2,5 a 4 mm C 1 ×
 • Uživatelská příručka 1 ×

Technická data

Brzdový třmen

 • Rozměry: 129 × 61 × 26
 • Hmotnost: 126 g (130 g SILNÉ)
 • Li-ion baterie 3,7 V
 • Frekvenční pole: 2412 MHz Dálkové ovládání
 • Rozměry: 86 × 40 × 18,5
 • Hmotnost: 54 g
 • Li-ion baterie 3,7V
 • Frekvenční pole: 2412 MHz

Operační podmínky:

Teplota vzduchu 0–40 ° C
Absolutní vlhkost do 25 g / m³
Doporučená hmotnost bruslaře EBS do 80 kg EBS SILNÁ do 90 kg
Maximální hmotnost bruslaře EBS 90 kg EBS SILNÁ 110 kg

Vlastníme certifikát Českého metrologického institutu v Praze.
Záruční a pozáruční servis poskytuje prodejce / výrobce.
Dvouletá záruka se vztahuje pouze na vady materiálu, které ovlivňují funkčnost sady brzd.


* 1 Delším sklonem se pro tento účel rozumí silnice se sklonem do 5 ° a délkou větší než 100 m. Strmý svah pro tento účel znamená cestu se sklonem větším než 5 °.
* 2 Extrémní bruslení zahrnuje mimo jiné sestup z dlouhých nebo strmých svahů, volné bruslení, bruslení na vnější straně brusle více než 35 ° od svislé roviny, např. při extrémně ostrých zatáčkách, naložení v zatáčkách atd.
* 3 Specifikace držáků kol vhodných pro montáž brzdové sady Stopskate® je uvedena na obalu sady a v montážním návodu a na webových stránkách www.stopskate.com/support.
* 4 Specifikace vhodných typů bruslí je uvedena na obalu a v montážním návodu na www.stopskate.com/support.
* 5 Bruslení může pokračovat po vybití baterií, ale brzdovou sadu již nelze používat!

Pokyny k montáži a nastavení Brzdová sada Stopskate ® verze EBS a STRONG

Instalace brzdové sady Stopskate ® EBS není složitá. Ti z vás, kteří by se mohli obávat instalace, ji můžete předat odborné pomoci v obchodech, kde prodávají inline brusle a brzdové systémy Stopskate ®, kde vám odborně pomohou s instalací brzdové soupravy nebo poradit. Rovněž předloží informace týkající se kompatibility EBS s vašimi stávajícími bruslemi. Můžete také použít podporu na: www.stopskate.com/support

Postup montáže:

Pravá brusle

 • Pomocí 4mm inbusového klíče povolte a odstraňte původní šrouby, které zajišťují dvě vnitřní (střední) kolečka na bruslích na všechna čtyři kola, viz obr. 4 nebo první (přední) a druhé (střední) kolo pro tříkolové brusle, viz obr. 5. Výše uvedené se nevztahuje na modely, u nichž je instalace mezi prvním a druhým kolem blokována rámem, konkrétněji jeho připevněním ke botě brusle. V takovém případě – stejně jako u některých modelů od společnosti Powerslide – můžete instalovat brzdové třmeny mezi střední a zadní kola.
 • Pokud je výřez pro válcovou hlavu upevňovacího šroubu kola, vyplňte jej vyrovnávací podložkou podle obr. 6. U těžkých rámů stěn (5–7 mm) se zapuštěnými hlavami šroubů kol vyplňte tyto prostory tvarovanými podložkami, jako jsou brusle K2, Powerslide, Rollerblade a další, viz obr. 7. U některých modelů rámů je nutné zvolit optimální podložky nebo jejich kombinaci, aby byla vytvořena rovná dosedací plocha pro základní desku brzdového třmenu, viz obr. 8.
 • Začněte od vnější strany brusle a zasuňte pravý třmen do otvorů, ze kterých jste odstranili šrouby, viz obr. 9.
 • Zašroubujte šrouby dodávané se sadou brzd z opačné strany brzdy obr. 10, ale zatím je neutahujte.
 • Vycentrujte segment mezi koly podle obr.11. A utáhněte šrouby upevňující soupravu i kola.
 • Začněte od vnější strany brusle a zasuňte pravý třmen do otvorů, ze kterých jste odstranili šrouby, viz obr. 9.
 • Zašroubujte šrouby dodávané se sadou brzd z opačné strany brzdy obr. 10, ale zatím je neutahujte.
 • Vycentrujte segment mezi koly podle obr.11. A utáhněte šrouby upevňující soupravu i kola.

Levá brusle

Stejným způsobem postupujte u popsané montáže pro pravou brusli i pro levou brusli.

Nastavení třmenu

 • Nastavte brzdný segment do výchozí polohy. Chcete-li tak učinit, nastavte tlačítko na dálkovém ovládání na ZAPNUTO a během tří sekund rychle čtyřikrát stiskněte STOP. Světelný indikátor na posuvníku začne blikat. Dále přepněte spínač brzdového třmenu do polohy ON. Třmen se dotkne kol a poté se přesune do své výchozí polohy a vydá akustický signál.
 • Pomocí 2,5mm inbusového klíče povolte imbusové šrouby přidržující brzdný segment a posuňte jej směrem ke kolům tak, aby se jich lehce dotýkala obr. 12. V této poloze pevně utáhněte šrouby přidržující brzdný segment obr. 13. Přepněte spínač třmenu zpět do polohy OFF. Opakujte nastavení s druhým třmenem.

Před jízdou

Přepněte spínače na dálkovém ovladači do polohy OFF a nabijte baterie v třmenu i v dálkovém ovladači. Po úplném nabití se indikátor nabíjení rozsvítí zeleně. Zapněte dálkový ovladač. Dále zapněte pravý a levý třmen brzdy. Posuvná měřítka se automaticky přesouvají do svých provozních poloh. Jednou nebo dvakrát stiskněte posuvník na dálkovém ovládání, abyste zkontrolovali funkčnost brzdových třmenů.

Brzdové segmenty musí být vždy namontovány na vnější straně rámu brusle. Vaše sada brzd je nyní nainstalována, nastavena a nabitá. Obujte si brusle a užijte si jízdu!

Výměna brzdových segmentů

Pokud je brzdový segment silně opotřebovaný, neváhejte jej vyměnit. Míra opotřebení brzdných segmentů visí na mnoha faktorech, jako je frekvence a intenzita brzdění, dlouhý sjezdový sklon, hmotnost bruslaře, brzdný segment typu materiálu kol atd. Sada náhradních segmentů si můžete koupit na www. stopskate.com

Doporučujeme používat vysoce odolná kola STOPSKATE PERFORMANCE, která snižují opotřebení brzdového segmentu a která si můžete zakoupit v našem e-shopu nebo u prodejců brzdových systémů EBS a EBS STRONG.

Při výměně brzdového segmentu postupujte následovně.

 • Povolte dva šrouby, které zajišťují brzdový segment, viz obr. 12.
 • Prodlužte brzdný segment.
 • Vložte nový brzdový segment (rozlišujte pravý a levý) drážkami ve uvolněných imbusových šroubech a tyto šrouby lehce utáhněte.
 • Opakujte postup základního nastavení podle strany 12.

Výběr typu brzdové sady Stopskate® EBS a EBS STRONG.

Aby byla sada brzd Stopskate® EBS kompatibilní s většinou inline bruslí, je rozdělena do několika typů podle rozteče středů kol ve třech velikostech (S, M, L) a podle typu originálních šroubů použité (1, 2). Viz souhrnná tabulka níže.

Požadavky na montáž sady brzd

Brzdová sada Stopskate ® je určena k montáži na inline brusle, které mají klasickou konstrukci se čtyřmi nebo třemi kolečky na jedné brusli, mají hliníkový nebo plastový rám a kolečka o průměru 84 až 125 mm. Rozvor mezi nápravami kol 80 až 170 mm. Doporučené profily a tvary rámových bruslí jsou zobrazeny na obr. 14. Tloušťka stěny brusle 2,5 až 7 mm.

Poznámka: po výběru vhodných tvarovacích nebo vyrovnávacích podložek pro vaše brusle vám v balení zůstanou podložky, které jsou vhodné pro jiné typy bruslí. Balení těchto polštářků je univerzální. Některé typy rámů budou vyžadovat jinou kombinaci podložek než ty, které jsou uvedeny výše.

V případě jakýchkoli problémů nebo nesrovnalostí vyhledejte odbornou pomoc od svého dodavatele / prodejce nebo navštivte stránky www.stopskate.com/support nebo nám napište na adresu: info@stposkate.com Náhradní segmenty a díly si můžete objednat na adrese: www. stopskate.com

Společnost Stopskate ® s.r.o. neodpovídá za vady a škody způsobené nesprávnou nebo nekvalitní montáží nebo montáží na inline bruslích, které nejsou vhodné pro použití brzdové sady!

Formulář žádosti o vrácení